Spring til indhold

Affaldstakster i 2022

I 2022 sker der ændringer i affaldstaksterne; Det generelle takstniveau er stigende, og de fleste takster vil fremadrettet være momsfrie.

Takstniveauet fra 2021 til 2022 er stigende. Stigningerne skyldes bl.a. nye og dyrere kontrakter på indsamling af affald, samt at vi øger antallet af ordninger for indsamling af genanvendeligt affald.

Fra 2022 vil de fleste af taksterne ikke længere være momsbelagte, hvilket skyldes en dom i Landsskatteretten.

Taksten for haveaffaldsordningen og takster for affaldsordninger rettet mod virksomheder vil dog fortsat være momsbelagte.

Taksterne blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2021. Du kan læse flere detaljer omkring takstfastsættelsen i mødereferatet.

Mødereferat fra Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2021

‌Se alle takster for affaldsområdet‌