Ældreområdets virksomhedsplan 2016

Virksomhedsplanen for Ældreområdet indeholder oplysninger om områdets organisering og de fire indsatsområder for 2016:

1. Rehabilitering, tidlig opsporing, sundhed og sygepleje
2. Udvikling og fornyelse
3. Ud-og ombygningsplan
4. Tværgående sundhed og forebyggelse.
 

Læs planen her: Virksomhedsplan 2016