Sundheds- og Ældreområdets virksomhedsplan 2017

Virksomhedsplanen for Sundheds- og Ældreområdet indeholder oplysninger om områdets organisering og de syv indsatsområder for 2017:

1. Tværgående sundhed
2. Udvikling og fornyelse
3. Ældreområdet samarbejder med borgerne
4. Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv
5. Ældreområdet yder en individuel hjælp
6. Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed
7. Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng.

Der er for hvert indsatsområde udarbejdet en række mål, som du kan læse i Virksomhedsplanen for 2017.