Spring til indhold

Plan for fossilfri varme i Rudersdal Kommune

En plan for fossilfri varmeforsyning er under udvikling og forventes færdig medio 2022. Først når planen ligger færdig, vil du kunne få svar på hvilken type af varmeforsyning, du har mulighed for at få i fremtiden.

Tværkommunal strategisk varmeplan under udvikling

Kommunerne skal bidrage til at opnå det nationale klimamål om 70 % reduktion i 2030, og her spiller omstilling af varmesektoren en afgørende rolle. 

Sammen med Fredensborg, Hørsholm og Helsingør Kommuner samt forsyningsselskaberne Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør har Rudersdal Kommune igangsat et projekt, der skal levere en samlet strategi og handlingsplan (strategisk varmeplan) for, hvordan varmeforsyningen i de fire kommuner mest hensigtsmæssigt kan omstilles til fossilfri varme frem imod 2035.

Hvilke områder der, med baggrund i planen/strategien, konkret forventes at blive konverteret fra naturgas til fjernvarme eller til individuelle grønne opvarmningsløsninger kendes ikke endnu. Planen forventes at være færdig medio 2022.

Brug kortet neden for til at se, hvilke muligheder du har for tilslutning til fjernvarme eller naturgas i dag

Brug kortet til at se din nuværende mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas. Vær opmærksom på, at kortet endnu ikke afspejler dine muligheder for tilslutning ift. varmeplanlægning fra 2022 og frem.

De mørkeblå graverede områder er fjernvarmeområder og de grå-graverede er naturgasområder. Ligger din grund udenfor et graveret område, har du lige nu ikke mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas. 


Grøn varme - et fælleskommunalt mål om fossilfri varme

Bag det fælleskommunale Grøn Varme-projekt står Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune , Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune samt forsyningsselskaberne Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør. 

Grøn Varme-projektet skal munde ud i en samlet strategi og handleplan for, hvordan der kan opnås fossilfri varmeforsyning i 2035. Strategien vil indeholde:

• Nødvendige delmål og målemetoder frem imod en fossilfri varmeforsyning i 2035.

• Forslag til handlingsplan med konkrete tiltag frem imod første delmål i 2025.

• Etablering af fælles værktøjskasse med ensartede procedurer og retningslinjer for projektgodkendelser og dispensationer.

Du kan læs mere om det strategiske arbejdets enkelte fokusområder nedenfor.

 

Fokusområder for Grøn Varme: