Børnehaven Vangebovej

Vangebovej 2
2840 Holte
Tlf. 45 42 07 63

Daglig leder Helle Grauman
Tlf. 45 42 07 63
hegr@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehaven Vangebovej

- I Områdeinstitution Holte

Børnehaven Vangebovej er en idrætsbørnehave, som har til huse i en gammel skovridergård fra 1903 i hjørnet af Geelskov i Holte. På Vangebovej baserer vi vores pædagogik på 5 fælles værdier: Anerkendelse, respekt, ansvarlighed, dialog og fælles mål.

Om børnehaven

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud