Spring til indhold

Børnehaven Vangebovej

Vangebovej 2
2840 Holte
Tlf. 45 42 07 63

Daglig leder Helle Grauman
Tlf. 45 42 07 63
hegr@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehaven Vangebovej

- I Områdeinstitution Holte

Børnehaven Vangebovej er en idrætsbørnehave, som har til huse i en gammel skovridergård fra 1903 i hjørnet af Geelskov i Holte. På Vangebovej baserer vi vores pædagogik på 5 fælles værdier: Anerkendelse, respekt, ansvarlighed, dialog og fælles mål.

Om børnehaven

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud