Spring til indhold

Børnehuset Stenhøjgårdsvej

Stenhøjgårdsvej 2-4
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 20 11

Daglig leder Charlotte Sørensen
Tlf. 45 81 20 11
cls@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Stenhøjgårdsvej

- I Områdeinstitution Birkehaven

I Børnehuset Stenhøjgårdsvej i Birkerød har vi sprog som pædagogisk profil. Vi ser sproget som centralt for børns kommunikation af behov og ønsker, for gennem et nuanceret sprog får man mulighed for at forstå og blive forstået af andre. Vi styrker børnenes sproglige udvikling i trygge rammer, og omsorg, nærvær og trivsel er basale og højt prioriterede elementer i vores arbejde med børnene.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

 

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

 

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud