Rudersdal Kommunes Hjemmepleje

Administrationscentret
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 50 03
Tlf. 46 11 50 04
Leder: Susanne Tronier

Rudersdal Kommunes Hjemmepleje

Rudersdal Kommunes Hjemmepleje sætter fagligheden i højsædet. Det betyder, at du vil få hjælp af kompetente og veluddannede medarbejdere, der støtter dig i dine huslige opgaver og andre gøremål, du har fået bevilget hjælp til.

Vi har de tværfaglige ressourcer til at hjælpe dig – uanset om du har brug for at blive hjulpet meget eller lidt.

Rudersdal Kommunes Hjemmepleje er inddelt i syv dagdistrikter, der har hvert sit kontor, og et aften/natdistrikt. Desuden er der et specialteam, der støtter borgere, som er psykisk sårbare.