Ravneholm Skovbørnehave

Vangeboled 3
2840 Holte
Tlf. 45 80 80 51

Konstitueret daglig leder Rikke Lykke Unger-Downing
Tlf. 45 80 80 51
riun@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Ravneholm Skovbørnehave

- I Områdeinstitution Holte

Ravneholm i Holte er en skovbørnehave, som daglig færdes i Ravnholm Skoven. I skoven finder vi ro og vækst til både krop og sjæl. Vores sanser og kreativitet skærpes i det levende, æstetiske og foranderlige rum, og pladsen og den friske luft giver os overskud til leg, læring og til hinanden.

Om børnehaven

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud