Center for Sundhed og Træning, Hegnsgården

Alléen 7
2850 Nærum
Tlf: 46 11 51 20
Leder: Pernille Bidsted Andersen

Pleje- og rehabiliteringscenter Hegnsgården

Pleje- og rehabiliteringscentret Hegnsgården ligger i Nærum op til en park og en lille sø. Vi yder omsorg, pleje og rehabilitering til den enkelte borger med respekt for individuelle behov.

På Hegnsgården har vi et produktionskøkken, som laver mad til beboerne på Hegnsgården. Køkkenet leverer også mad ud af huset til andre institutioner.

Du kan læse mere på hjemmesiden:

Plejecenter Hegnsgården

Rehabiliteringscenter Hegnsgården​

Om plejecentret

Økonomi
Boligen
Aktiviteter