Spring til indhold

Botilbud Ebberød

Sophie Magdelenes Vej 7
3460 Birkerød
botilbudebberoed@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 49 40

Botilbud Ebberød

Botilbud Ebberød er et botilbud til borgere over 18 år med multiple handicap. 

Selve botilbuddet består indtil 2020 af to forskellige tilbud. Det ene blev indviet januar 2018 og indeholder 46 moderne boliger, som er opført efter almenboliglovens § 105. Her modtager borgerne støtte efter servicelovens § 85 og § 83. Det andet tilbud er indrettet til 21 borgere i en smuk ældre bygning og er et tilbud efter servicelovens § 108.

 

Corona: Besøg på botilbud

Besøgsrestriktioner

MIDLERTIDIGE BESØGSRESTRIKTIONER PÅ SOCIALE TILBUD

Den 15. september 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, der giver Rudersdal Kommune påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber, hvor der er beboere som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med COVID-19.

Besøgsrestriktionerne betyder:

  • Alle borgere på botilbud og bofællesskaber kan få besøg på udearealer
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  • Borgere kan under visse betingelser få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  • Der er fortsat adgang til kritiske besøg under særlige omstændigheder

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og træffer beslutning om, hvordan besøgene rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19.

For yderligere oplysninger om besøg på de forskellige tilbud henvises der til tilbuddenes lokale ledelse.

Der henvises i øvrigt til nedenstående orienteringsskrivelse og bekendtgørelse:

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020 Bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020

 

Hvem er vi

Organisation & kontakt

Sådan arbejder vi

Borgerinddragelse

Hvis du vil arbejde for os

Et samlet botilbud i 2020

Boligerne

Strategiske indsatser

Intro

Botilbud Ebberød træder ind i 2019 og de kommende år med spænding. Som frisat organisation, med ”Borgeren i centrum” som grundlag og ambition, er der mulighed for at eksperimentere med nye indsatser og nye måder at arbejde med udvikling på. Den mulighed glæder vi os til at bruge.

Læs mere om de strategiske indsatser...

Den gode, sprudlende og stolte fortælling om Botilbud Ebberød

Mental Sundhed

Trivsel og nærvær

Hjem i boligen

Magtanvendelser – gråzoner

Dokumentation af refleksion

Digitalisering