Botilbud Ebberød

Sophie Magdelenes Vej 7
3460 Birkerød
botilbudebberoed@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 49 40

Botilbud Ebberød

Botilbud Ebberød er et botilbud til borgere over 18 år med multiple handicap. 

Selve botilbuddet består indtil 2020 af to forskellige tilbud. Det ene blev indviet januar 2018 og indeholder 46 moderne boliger, som er opført efter almenboliglovens § 105. Her modtager borgerne støtte efter servicelovens § 85 og § 83. Det andet tilbud er indrettet til 21 borgere i en smuk ældre bygning og er et tilbud efter servicelovens § 108.

Hvem er vi

Organisation & kontakt
Sådan arbejder vi
Borgerinddragelse
Virksomhedsplan
Hvis du vil arbejde for os
Et samlet botilbud i 2020
Boligerne

Strategiske indsatser

Botilbud Ebberød træder ind i 2019 og de kommende år med spænding. Som frisat organisation, med ”Borgeren i centrum” som grundlag og ambition, er der mulighed for at eksperimentere med nye indsatser og nye måder at arbejde med udvikling på. Den mulighed glæder vi os til at bruge.

Læs mere...
Den gode, sprudlende og stolte fortælling om Botilbud Ebberød
Mental Sundhed
Trivsel og nærvær
Hjem i boligen
Magtanvendelser – gråzoner
Dokumentation af refleksion
Digitalisering