Botilbud Ebberød

Sophie Magdelenes Vej 6 - 8
3460 Ebberød
Mail: botilbudebberoed@rudersdal.dk
Tlf. 46 11 49 60

Botilbud Ebberød

Botilbud Ebberød er et tilbud til borgere over 18 år med multiple handicap. Tilbuddet består af både et botilbud og et dagtilbud.

Selve botilbuddet består indtil 2020 af to forskellige tilbud. Det ene blev indviet januar 2018 og indeholder 46 moderne boliger, som er opført efter almenboliglovens § 105. Her modtager borgerne støtte efter servicelovens § 85 og § 83. Det andet tilbud er indrettet til 21 borgere i en smuk ældre bygning og er et tilbud efter servicelovens § 108.

Hvem er vi

Organisation & kontakt
Sådan arbejder vi
Borgerinddragelse
Virksomhedsplan
Hvis du vil arbejde for os
Et samlet botilbud i 2020
Boligerne