Botilbud Ebberød

Sophie Magdelenes Vej 7
3460 Birkerød
botilbudebberoed@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 49 40

Botilbud Ebberød

 

Midlertidige besøgsretningslinjer:

Til dig der vil besøge

 

Retningslinjer for besøg

 

 

 

 

 

 

Botilbud Ebberød er et botilbud til borgere over 18 år med multiple handicap. 

Selve botilbuddet består indtil 2020 af to forskellige tilbud. Det ene blev indviet januar 2018 og indeholder 46 moderne boliger, som er opført efter almenboliglovens § 105. Her modtager borgerne støtte efter servicelovens § 85 og § 83. Det andet tilbud er indrettet til 21 borgere i en smuk ældre bygning og er et tilbud efter servicelovens § 108.

 

Hvem er vi

Organisation & kontakt

Sådan arbejder vi

Borgerinddragelse

Hvis du vil arbejde for os

Et samlet botilbud i 2020

Boligerne

Strategiske indsatser

Botilbud Ebberød træder ind i 2019 og de kommende år med spænding. Som frisat organisation, med ”Borgeren i centrum” som grundlag og ambition, er der mulighed for at eksperimentere med nye indsatser og nye måder at arbejde med udvikling på. Den mulighed glæder vi os til at bruge.

Læs mere...

Den gode, sprudlende og stolte fortælling om Botilbud Ebberød

Mental Sundhed

Trivsel og nærvær

Hjem i boligen

Magtanvendelser – gråzoner

Dokumentation af refleksion

Digitalisering