Spring til indhold

Børnehuset Myretuen

Vejlesøparken 1
2840 Holte
Tlf. 45 42 33 58

Institutionsleder Pia Spælling
Tlf. 45 42 33 58
psg@rudersdal.dk

Børnehuset Myretuen

- En selvejende institution

Myretuen er en selvejende institution i Vejlesøparken i Holte. Vi har fokus på børnenes leg og den udvikling, de opnår herigennem. Derfor er Myretuen indrettet med rum til forskellige aktiviteter og mulighed for alt fra kreative aktiviteter til vilde lege. Vi har ligeledes meget fokus på omsorg, og vi giver mange kram og knus i løbet af en dag.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældrebestyrelse

Forældretilfredshedsundersøgelse

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Aula

Hvad er Aula?

Hvordan logger jeg på Aula?

Har jeg adgang til Aula?

Læs mere om Aula på dagtilbudsområdet

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnerapport

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud