Spring til indhold

Børnehuset Mølleåen

Teknikerbyen 44
2830 Virum
Tlf. 46 11 35 75
Tlf. kontor: 46 11 35 76

Daglig leder Kjersti Vielsted
Mobil: 72 68 35 76
kjev@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Mølleåen

- I Områdeinstitution Holte

I Børnehuset Mølleåen arbejder vi seriøst og målrettet på at skabe læringsrum, hvor fokus er på natur og skov, således at natur og udeliv bliver en integreret og naturlig del af børnenes hverdag. Huset ligger i Virum tæt op ad skoven, og vi har kun få skridt ned til Mølleåen, som vi ofte besøger.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud