Børnehuset Mølleåen

Teknikerbyen 44
2830 Virum
Tlf. 46 11 35 75
Tlf. kontor: 46 11 35 76

Daglig leder Kjersti Vielsted
Mobil: 72 68 35 76
kjev@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Mølleåen

- I Områdeinstitution Holte

I Børnehuset Mølleåen arbejder vi seriøst og målrettet på at skabe læringsrum, hvor fokus er på natur og skov, således at natur og udeliv bliver en integreret og naturlig del af børnenes hverdag. Huset ligger i Virum tæt op ad skoven, og vi har kun få skridt ned til Mølleåen, som vi ofte besøger.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede Læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud