Spring til indhold

Børnehuset Mariehøj

Øverødvej 246A
2840 Holte
Tlf. 46114290

Daglig leder Bettina Hede Jensen
Tlf. 46 11 42 90
BEHJ@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Mariehøj

- I Områdeinstitution Bøgebakken

I regn og slud skal børnene ud. Børns sanser, motorik og evne til at fordybe sig bliver skærpet i naturen, og naturen omkring Børnehuset Mariehøj i Holte forærer os et fantastisk læringsrum. Natur og udeliv er dagligdag i skovbørnehaven, og i vuggestuen er nøgleordene åbenhed og det store og lille fællesskab, som udspiller sig i grupperne og i vores inspirerende fællesrum, Hjerterummet. 

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Aula

Hvad er Aula?

Hvordan logger jeg på Aula?

Har jeg adgang til Aula?

Læs mere om Aula på dagtilbudsområdet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud