Børnehuset Karethen

Margrethevej 27
2840 Holte
Tlf. 46 11 39 80

Daglig leder Brith Lygre
Tlf. 46 11 39 80
brl@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Karethen

- I Områdeinstitution Holte

Karethen i Holte er en integreret institution, hvis værdigrundlag bygger på sociale relationer. Herigennem skaber barnet konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden. Karethens mål er, at vi, sammen med forældrene, sender børnene videre med troen på sig selv og respekten for andre, børn som voksne.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud