Børnehuset Skovlyhuset

Skovlytoften 15
2840 Holte
Tlf. 46 11 43 90
Tlf. 72 68 43 90

Daglig leder Katrine Linding Binau
Tlf. 46 11 43 90
klbi@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Skovlyhuset

- I Områdeinstitution Holte

Skovlyhuset i Holte er en certificeret idrætsinstitution under DIF. Vores pædagogiske grundsyn er, at børn erfarer og lærer gennem kroppen og ved at være og handle i samspil. Vores pædagogik tager udgangspunkt i de tre elementer idræt, leg og bevægelse, hvor læringsrummet og indretningen tilrettelægges med fokus på psykisk, fysisk, social og kognitiv læring, og hvor bevægelsesglæden er i fokus med fysiske aktiviteter hver dag.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Velkomstfolder
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Aktivitetspædagogik i idrætsinstitutionen
Årets pædagogiske indsats
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Fordelingstal og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud