Børnehuset Skovlyhuset

Skovlytoften 15
2840 Holte
Tlf. 46 11 43 90

Daglig leder Katrine Linding Binau
Tlf. 46 11 43 90
klbi@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Skovlyhuset

- I Områdeinstitution Holte

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Pædagogisk plan

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Pædagogisk plan
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Fordelingstal og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud