Spring til indhold

Børnehuset Gøngehuset

Gøngehusvej 38
2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 39 23

Konstitueret leder Andreas Rohrberg Jensen
Tlf. 45 89 39 23
ANRJ@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Gøngehuset

- I Områdeinstitution Bøgebakken

Gøngehuset er et mindre integreret dagtilbud med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Vi bor i Vedbæk tæt på skov og strand.

I Gøngehuset ligger vi særligt stor vægt på det nære børneliv. Hos os kender alle børn og voksne hindanden rigtig godt.

Pædagogisk arbejder vi med at skaber mulighed for fordybelse i mindre børnegrupper, både aldersopdelt og på tværs af aldre. Vi finder stor værdig i sammenholdet og fælleskabet når vi er sammen som hus og at personalets individuelle kompetencer kan komme alle børn til gavn.

Hverdagen er bygget op omkring en genkendelig ramme hvor børnene indgår i en naturlig vekselvirkning mellem vokseninitieret aktiviteter, rutiner og spontanitet. Der er en god balance mellem at være aldersopdelt, at være i mindre børnegrupper og være en del af et større fælleskab.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Aula

Hvad er Aula?

Hvordan logger jeg på Aula?

Har jeg adgang til Aula?

Læs mere om Aula på dagtilbudsområdet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud