Børnehuset Flintehøj

Flintemarken 5
2950 Vedbæk
Tlf. 46114490

Daglig leder Mitzi Jensen
Tlf. 46 11 44 90
mije@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Flintehøj

- I Områdeinstitution Bøgebakken

I Flintehøj i Vedbæk er vores vigtigste mål, at:
”Børnene skal have oplevet, at det var godt, at de var her”.
Vi er et hus med plads til forskellighed. Vi voksne skaber tryghed ved at være nærværende, lyttende og anerkendende. Vi møder børnene med empati og hjælper dem til at sætte ord på deres følelser, så de bliver set, hørt og forstået.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn i Flintehøj
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud