Spring til indhold

Familiehuset

Område/afdeling: Familiehuset
Teglporten 11
3460 Birkerød

Åbningstider
Mandag-torsdag
9.00-15.00
Fredag
9.00-13.00

Familiehuset i Rudersdal Kommune

Familiehuset er kommunens egen leverandør af rådgivnings, støtte-, behandlings- og vejledningsopgaver for familier med børn i alderen 0 – 18 år (23 år/efterværn). 

Hvem kan få hjælp i Familiehuset?

Familiehuset er et sted, hvor børn, unge og familier kan få hjælp til problematikker, som udspiller sig i skolen, hjemmet og i de familiemæssige relationer. 

Familiehuset har også børnegrupper, grupper for sårbare mødre med småbørn, angstbehandling for børn og unge og forældreindsatser. Familiehuset kan støtte familier hvor barnet har/ får en diagnose, eller hvor der er psykisk sårbare forældre.

Hvem møder du i Familiehuset?

I Familiehuset er der terapeuter og psykologer ansat, som kan støtte, rådgive og vejlede familierne, når noget er svært, der opstår kriser eller er bekymring for et barn. Bekymringen kan for eksempel komme fra skolen eller fra forældrene selv.  

Børn og familier henvises til Familiehuset efter servicelovens bestemmelser og henvises primært af Myndighedsområdet. Det vil sige, at man skal have oprettet en sag i Børn og Familie og selv ønske hjælpen.