Den kommunale dagpleje

Stationsvej 40
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 43 17

Afdelingsleder Malene Ring Ibsen
Tlf. 46 11 43 19
MRIB@rudersdal.dk

Dagplejeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22
ingf@rudersdal.dk

Den kommunale dagpleje

Dagplejen er et trygt, genkendeligt og nært miljø for barnet. Barnet har en hverdag præget af faste rutiner i dagplejerens eget hjem, og dagplejeren arbejder pædagogisk med de seks læreplanstemaer som fundament.

Om dagplejen

Åbningstider
Lukkedage
Kontakt os i dagplejen
Forældrebestyrelsen
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Den pædagogiske læreplan
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Børn og sundhed

Sygdom - Retningslinjer
Førstehjælp

Gæstepasning i kommunens børnehuse

Samarbejdet med børnehusene
Når dagplejeren holder ferie eller er syg

Booking af børnehaveplads

Sammenhængende daginstitutionsforløb

Tilsyn og nøgletal

Pædagogisk tilsyn
Børnetal
Sygefravær

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud