Spring til indhold

Den kommunale dagpleje

Stationsvej 40
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 43 17

Afdelingsleder Malene Ring Ibsen
Tlf. 46 11 43 19
MRIB@rudersdal.dk

Dagplejeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22
ingf@rudersdal.dk

Den kommunale dagpleje

Dagplejen er et trygt, genkendeligt og nært miljø for barnet. Barnet har en hverdag præget af faste rutiner i dagplejerens eget hjem, og dagplejeren arbejder pædagogisk med de seks læreplanstemaer som fundament.

Om dagplejen

Pædagogisk profil

Børn og sundhed

Gæstepasning i kommunens børnehuse

Booking af børnehaveplads

 

BørneRuden

 

Tilsyn og nøgletal

Takster og opskrivning