Den kommunale dagpleje

Nørrevang 45-47
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 43 17

Dagplejeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 46 11 43 18
vks@rudersdal.dk

Den kommunale dagpleje

Dagplejen er et trygt, genkendeligt og nært miljø for barnet. Barnet har en hverdag præget af faste rutiner i dagplejerens eget hjem, og dagplejeren arbejder pædagogisk med de seks læreplanstemaer som fundament.

Om dagplejen

Åbningstider
Lukkedage
Pædagogisk profil
Pædagogisk plan
Kontakt os i dagplejen
Forældrebestyrelsen
Forældretilfredshed
Førstehjælp

Legestue og gæstepasning i daginstitutioner

Samarbejdet med institutionerne
Når dagplejeren holder ferie eller er syg

Tilsyn og nøgletal

Pædagogisk tilsyn
Børnetal
Sygefravær

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud