Spring til indhold

Den kommunale dagpleje

Stationsvej 40
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 43 17

Afdelingsleder Malene Ring Ibsen
Tlf. 46 11 43 19
MRIB@rudersdal.dk

Dagplejeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22
ingf@rudersdal.dk

Den kommunale dagpleje

Dagplejen er et trygt, genkendeligt og nært miljø for barnet. Barnet har en hverdag præget af faste rutiner i dagplejerens eget hjem, og dagplejeren arbejder pædagogisk med de seks læreplanstemaer som fundament.

Om dagplejen

Åbningstider

Lukkedage

Kontakt os i dagplejen

Forældrebestyrelsen

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Den pædagogiske læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Børn og sundhed

Sygdom - Retningslinjer

Førstehjælp

Gæstepasning i kommunens børnehuse

Samarbejdet med børnehusene

Når dagplejeren holder ferie eller er syg

Booking af børnehaveplads

Sammenhængende daginstitutionsforløb

 

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

 

Tilsyn og nøgletal

Pædagogisk tilsyn

Børnetal

Sygefravær

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud