Spring til indhold

Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken

Sophie Magdelenes Vej 11
3460 Birkerød
E-mail: cfsi@rudersdal.dk
Web: www.rudeskov.dk
Tlf: 46 11 36 91

Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken

Lærken er et dagtilbud, som tilbyder samvær og aktiviteter for voksne over 18 år med autismespektrum-forstyrrelse. Lærken ligger midt i naturskønne omgivelser i Ebberød, der er omkranset af Rude Skov. 

 

Corona

Status

Vi tilbyder beskæftigelse og aktivitet de samme dage, og på de samme tidspunkter, som man havde inden nedlukningen. 

Caféen holder fortsat lukket indtil videre.
Se øvrig information om coronasituationen, som Rudersdal Kommune har samlet på den følgende side:

Restriktioner i Rudersdal Kommune

Om Lærken

Hvem kommer her?

I Lærken kommer der voksne over 18 år med autismespektrum-forstyrrelse.

Hvad sker her?

I Lærken er vi sammen om mange aktiviteter. I det daglige har alle opgaver, som er tilpasset den enkelte.

Vi har også faste daglige aktiviteter, som fx sang, musik, historielæsning, og vi går ofte ture i Rude Skov.

Herudover har vi aktiviteter ud af huset, som fx
 
• Ture i egen bus
• Besøg i svømmehal
• Besøg i gymnastiksal
• Ridning
• Folkedans

Sådan har vi indrettet os

Lærken hører til på 2. sal i et handicapvenligt hus på 3 etager med elevator.

Lærken råder over to større fællesrum med køkkenfaciliteter. I tilknytning til fællesrummene er der flere mindre rum, hvor man kan søge hen i mindre grupper eller alene.

Lokalerne er indrettet med henblik på bedst mulig opfyldelse af brugernes konkrete behov og ønsker.

Der er i alt 14 pladser i Lærken.

Sådan kan du være med

For at komme i Lærken skal du være over 18 år og have en autismespektrum-forstyrrelse. Hvis du vil være med, skal du søge om det i din kommune.

Bor du i Rudersdal Kommune, kan du kontakte Social og Sundhed.

 

Baggrundsinformation

Pædagogisk profil

I Lærken arbejder brugere og medarbejdere sammen om at skabe trygge rammer for samvær og aktivitet. De stabile rammer er med til at sikre fokus på både træning, udvikling og vedligeholdelse af kompetencer.

Vi bevæger os, går ture og foretager os mange ting. De gode oplevelser er samtidig en forudsætning for at skabe ro og rum til at træne og udvikle fx personlig kommunikation og sociale kompetencer.

Hverdagen er præget af livsglæde og en positiv ånd. Det gør Lærken til et dejligt sted at være for både brugere og medarbejdere.

Serviceniveau

Vi beskriver vores serviceniveau i et ydelseskatalog. Her kan du læse om indholdet, omfanget og udførelsen af de ydelser, vi tilbyder på det enkelte tilbud.

Du kan også se, hvilke pædagogiske metoder, vi anvender i det pædagogiske arbejde, og hvordan vi følger op på borgernes handleplaner og pædagogiske planer.

Lærkens serviceniveau er beskrevet i det samlede ydelseskatalog for Værkstederne ved Rude Skov.
Ydelseskatalog Værkstederne ved Rude Skov

Du kan finde oplysninger om kommunens serviceniveau i følgende kvalitetsstandard:
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Organisation og ledelse

Lærken hører organisatorisk til Center for Sociale Indsatser i Social og Sundhed i Rudersdal Kommune. 

Kontakt:
Daglig leder Jens P. Sorring
E-mail: jpso@rudersdal.dk
Tlf. 46 11 36 54