Dag- og Botilbud Gefion

Karpevænget 1 A
3460 Birkerød
Fax: 45 94 11 98
E-mail: gefion@rudersdal.dk
Tlf.: 46 11 34 60

Dagtilbuddet i Gefion

Dagtilbuddet er en del af Dag- og Botilbud Gefion og er et tilbud om samvær og aktiviteter for mennesker over 18 år med autismespektrum-forstyrrelse. Dagtilbuddet ligger i Birkerød i et naturskønt område ud til marker og tæt ved Rude Skov og Sjælsø.

Om dagtilbuddet

Hvem kommer her?
Hvad sker her?
Sådan har vi indrettet os
Sådan kan du være med

Baggrundsinformation

Pædagogisk profil
Serviceniveau
Organisation og ledelse
Lovgrundlag og tilsyn