Daghjemmet Frydenholm

Kongevejen 421
2840 Holte
Frydenholm-dag@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 22 84
Leders navn: Ane Berg Frische

Daghjemmet Frydenholm

Daghjemmet Frydenholm ligger i Holte med udsigt til en lille sø.

Daghjemmet er organisatorisk en del af Plejecenter Frydenholm og danner ramme om fællesskab for daghjemsgæster, der ønsker at være en del af et fællesskab. Her er mulighed for vedligeholdende træning, aktiviteter i og uden for huset og socialt samvær og en hyggelig atmosfære. Daghjemsgæsterne har medindflydelse på hverdagen. I daghjemmet er der medarbejdere, der hjælper og støtter dig.

Du kan læse mere på hjemmesiden. 

Daghjemmet Frydenholm