Spring til indhold

Botilbud Rude Skov

Sophie Magdelenes Vej 7
3460 Birkerød
boligernerudeskov@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 49 40

Botilbud Rude Skov

Botilbud Rude Skov (tidl. Botilbud Ebberød) er et botilbud til borgere over 18 år med multiple handicap, udviklingshæmning eller som har et særligt behov for struktur i hverdagen. 

Selve botilbuddet består af tre huse, der ligger tæt på hinanden. Husene ligger midt i naturskønne omgivelser i Ebberød, der er omkranset af Rude Skov. De tre huse består af i alt 67 moderne boliger fra hhv. 2018 og 2022, som er opført efter almenboliglovens § 105. Her modtager borgerne støtte efter servicelovens § 85 og § 83. 

 

Om boligerne i botilbuddet

Om Botilbud Rude Skov