Botilbud Gefion

Karpevænget 1 A-D
3460 Birkerød
Fax: 45 94 11 98
E-mail: gefion@rudersdal.dk
tlf. 46 11 34 60

Botilbud Gefion

Botilbudet i Dag- og Botilbud Gefion er for borgere over 18 år, der har autismespektrum-forstyrrelse. Det består af 27 lejligheder, som er samlet i fire moderne huse og to renoverede huse. Lejlighederne ligger i Birkerød i et naturskønt område ud til marker. Du kan her læse om botilbuddet, mens dagtilbuddet bliver beskrevet på siden Dagtilbud med støtte.

Om Botilbud Gefion

Hvem bor her?
Sådan bor vi
Hvad sker her?
Hvis du vil bo her?

Baggrundsinformation

Pædagogisk profil
Serviceniveau
Organisation og ledelse
Pårørenderåd
Lovgrundlag og tilsyn