Botilbud Ebberød

Sophie Magdelenes Vej 12
3460 Birkerød
E-mail: botilbudebberoed@rudersdal.dk
tlf. 46 11 49 40

Botilbud Ebberød

Botilbud Ebberød er et botilbud, som består af tre huse, der ligger tæt på hinanden. Husene ligger midt i naturskønne omgivelser i Ebberød, der er omkranset af Rude Skov. Til botilbuddet er knyttet et dagtilbud. I Botilbud Ebberød bor der borgere over 18 år med multiple handicap og ældre borgere med udviklingshæmning

Om Botilbud Ebberød

Hvem bor her?
Sådan bor vi
Hvad sker her?
Hvis du vil bo her?

Baggrundsinformation

Pædagogisk profil
Serviceniveau
Organisation og ledelse
Pårørenderåd
Lovgrundlag og tilsyn