Spring til indhold

Børnehuset Sjælsø

Ravnsnæsvej 126
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 43 80

Daglig leder Marianne Conell
Tlf. 72 68 43 87
Marco@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Sjælsø

- I Områdeinstitution Birkehaven

I Sjælsø Børnehus i Birkerød er der højt til loftet. Kultur, mangfoldighed og et fællesskab for alle, præget af accept, inddragelse og dannelse, er grundsten i vores pædagogik. I Sjælsø Børnehus er inklusion en måde at forholde sig til vores medmennesker på, fællesskabet og inklusionsarbejdet ses ikke kun i børnehøjde, men som et generelt menneskesyn.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Velkomstfolder

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud