Spring til indhold

Børnehuset Rudegårds Allé

Rudegårds Allé 39
2840 Holte
Tlf. 46114270

Konstitueret daglig leder Ea Friis Jørgensen
Tlf. 46 11 42 70
efjo@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Rudegårds Allé

- I Områdeinstitution Birkehaven

Børnehuset Rudegårds Allé er et specialpædagogisk dagtilbud beliggende på en stille villavej i Holte. I Børnehuset er det den specialpædagogiske ekspertise og det inkluderende miljø, som er omdrejningspunktet for det enkelte barns trivsel og udvikling.

Om børnehuset

Hvem kan få plads i Børnehuset?

Hvordan får mit barn en plads i Børnehuset?

Åbningstider

Besøg os

Personale

Betaling - takstfinansieret

Mad og drikke

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Børnehusets bestyrelse

Lukkedage

Pædagogisk profil - en samlet behandlingsplan til dit barn

Barnets muligheder

Behandling efter den tværfaglige metode

Årsplan

Pædagogisk læreplan

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Til kommuner

Visitation

Takst 2020