Børnehuset Rudegårds Allé

Rudegårds Allé 39
2840 Holte
Tlf. 46114270

Daglig leder Lisbeth Maagensen
Tlf. 46114270
lmaa@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Rudegårds Allé

- I Områdeinstitution Birkehaven

Børnehuset Rudegårds Allé er et specialpædagogisk dagtilbud beliggende på en stille villavej i Holte. I Børnehuset er det den specialpædagogiske ekspertise og det inkluderende miljø, som er omdrejningspunktet for det enkelte barns trivsel og udvikling.

Om børnehuset

Hvem kan få plads i Børnehuset?
Hvordan får mit barn en plads i Børnehuset?
Åbningstider
Besøg os
Personale
Betaling - takstfinansieret
Mad og drikke
Førstehjælp
Forældretilfredshed
Børnehusets bestyrelse
Lukkedage

Pædagogisk profil - en samlet behandlingsplan til dit barn

Barnets muligheder
Behandling efter den tværfaglige metode
Årsplan
De styrkede lærerplaner

I henhold til Dagtilbudsloven skal alle børnehusene aflevere en fuldt færdig og evalueret pædagogisk læreplan senest den 1. juli 2020.

I den mellemliggende periode har vi i Rudersdal Kommune valgt, at alle børnehuse lægger deres - endnu ufuldendte - pædagogiske læreplan på hjemmesiden, således   at forældre og andre interesserede kan følge med i processen og læse, hvor langt vi er med vores beskrivelser af det pædagogiske læringsmiljø, de retningsgivende eksempler, samarbejdet og evalueringen af vores pædagogiske praksis. Der vil derfor være felter i den pædagogiske læreplan, som endnu ikke er udfyldt.

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Til kommuner

Visitation
Takst 2019