Spring til indhold

Børnehuset Bakkevej

Bakkevej 23
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 35 60

Vinnie Borg Mikkelsen
Tlf. 46 11 35 60
vinn@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Bakkevej

- I Områdeinstitution Birkehaven

Med sit klassiske gamle hus og de ny tilbygninger kombinerer Børnehuset Bakkevej i Birkerød på bedste vis noget gammel og noget nyt. Alle rum i huset har deres egen funktion, som understøtter børnenes leg og læring i en kulturel ramme. Vi har fokus på fællesskab gennem kreativitet og værdsætter en respektfuld og anerkendende kommunikation blandt både forældre, børn og personale. 

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Velkomstfolder

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud