Spring til indhold

Børnehuset Bakkevej

Bakkevej 23
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 35 60
Bakkevej@rudersdal.dk

Daglig leder Vinnie Borg Mikkelsen
Tlf. 72 68 35 61

Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
He@rudersdal.dk

Børnehuset Bakkevej

- I Områdeinstitution Birkehaven

Med sit klassiske gamle hus og de ny tilbygninger kombinerer Børnehuset Bakkevej i Birkerød på bedste vis noget gammel og noget nyt. Alle rum i huset har deres egen funktion, som understøtter børnenes leg og læring i en kulturel ramme. Vi har fokus på fællesskab gennem kreativitet og værdsætter en respektfuld og anerkendende kommunikation blandt både forældre, børn og personale. 

Om børnehuset

Pædagogisk profil

Aula

Områdeinstitution Birkehaven

Tilsyn

Nøgletal

Takster og opskrivning

Vil du arbejde sammen med os?