Børnehuset Fredsholm

Bistrup Byvej 18
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 03 78

Daglig leder Mette Thure
Tlf. 45 81 03 78
met@rudersdal.dk

Områdeinstitution Ruderen
Områdeleder Louise Jeppesen
Tlf. 45 80 50 41
ljep@rudersdal.dk

Børnehuset Fredsholm

- I den selvejende områdeinstitution Ruderen

I Børnehuset Fredsholm i Birkerød er vores mål, at vi gennem vores pædagogiske arbejde bidrager til at styrke det enkelte barns kompetencer. For at nå dette mål lader vi gradvist krav og forventninger til barnet stige, så barnet udnytter og udvikler sine kompetencer bedst muligt. Vi arbejder med struktur i vores aktiviteter og fundamentet for vores pædagogik er, at vi indtænker barnets nærmeste udviklingszone. 

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed
Forældrebestyrelsen

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
Pædagogisk læreplan

Den selvejende områdeinstitution Ruderen

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud