Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4

Sophie Magdelenes Vej 4
3460 Birkerød
E-mail: cfsi@rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 79

Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4

Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 er et midlertidigt botilbud til unge mellem 18–30 år, som har brug for at få afklaret, hvad de har brug for af støtte i tilværelsen.

Om boligerne

Hvad er boligerne?
Sådan er et ophold
Sådan bor vi
Sådan søger du

Baggrundsinformation

Serviceniveau
Organisation og ledelse
Lovgrundlag og tilsyn