Børnehuset Bøgehøjen

Henriksholms Allé 10-12
2950 Vedbæk
Tlf. 46113990

Daglig leder Tine Tærsker Grønbæk
Tlf. 46113990 tast 8
boegehoejen@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Bøgehøjen

- I Områdeinstitution Bøgebakken

Bøgehøjen er et stort børnehus i Vedbæk med naturen i fokus. Vi har vores navn fra vores legeplads, som er en høj med bøgeskov, og vi er i gåafstand til stranden og til grønne områder. Vi bruger naturen og bringer ofte elementer fra den ind i huset, hvor vi forarbejder dem i læringsrige, kreative processer.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage

LUKKEDAGE 2019

  • Alle almindelige Helligdage. Lukket i alle børnehuse.
  • De tre dage op til Påske (15., 16. og 17. april 2019) Tilbydes sampasning.
  • Dagen efter Kr.Himmelfartsdag, (den 31. maj 2019) Tilbydes sampasning
  • Grundlovsdag den 5. juni 2019. Lukket og der tilbydes ikke pasning
  • Sommerlukket.

Uge 29 og 30 er lukket i hele område Bøgebakken. I disse uger tilbydes der sampasning i område Bøgebakken.  I uge 10 & 11 afdækkes pasningsbehovet ved en såkaldt forhåndstilkendegivelse. Forhåndstilkendegivelsen benyttes til at afgøre hvilke(t) børnehus(e)
der har sampasning i uge 29 og 30.

  • Påsken, den 15. 16. og 17. april 2019 tilbydes der sampasning i Gøngehuset.
  • Julen, den 27. og 30. december 2019. Tilbydes sampasning

Sampasning

Sampasning betyder at èt hus holder åbnet i hele område Holte eller område Bøgebakken.

Ved sampasning i sommerferieperioden vil sampasningen være i et hus i område Bøgebakken.

Ved behov for pasning skal dagligleder varsels inden fristen udløber for den pågældende lukkeperiode.

 

Fristen for besked om behov for sampasning:

Påsken: Sidste frist den 8. marts 2019

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag: Sidste frist den 26. april 2019

Sommerferien: Sidste frist 10. juni 2019 (Efter forældrenes pasningsbehovstilkendegivelse i uge 10 & 11 afgøres det i hvilket børnehus der tilbydes sampasning).

Julen: Sidste frist den 18. november 2019

Hvis der tilkendegives pasningsbehov efter svarfristen kan det ikke garanteres at sampasningen tilbydes inden for områdeinstitutionen og med kendt personale.

Besøg os
Velkomstfolder
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud

Orientering om udviklingsproces

Børnehusets ledelse har udarbejdet og igangsat en udviklingsplan for
Bøgehøjen.

Udviklingsplanens mål er at kunne tilbyde jeres børn, og jer, et
pædagogisk højkvalitetstilbud hvor den pædagogiske praksis tager
afsæt i den nyeste forskningsbasserede viden inden for området.

Her vil du kunne finde information om udviklingsprocessen.