Spring til indhold

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Gl. Holte Gade 9
2840 Holte
tlf. 45 56 60 64

Bofællesskab Gl. Holte Gade 9

Bofællesskabet ligger i Gl. Holte i fredelige omgivelser og tæt på offentlige transportmidler. Huset er en to etages bygning, hvor der er 6 lejligheder. Bofællesskabet er til borgere over 18 år, som har psykosociale vanskeligheder.

 

Corona: Besøg på botilbud

Besøgsrestriktioner

MIDLERTIDIGE BESØGSRESTRIKTIONER PÅ SOCIALE TILBUD

Den 15. september 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, der giver Rudersdal Kommune påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber, hvor der er beboere som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med COVID-19.

Besøgsrestriktionerne betyder:

  • Alle borgere på botilbud og bofællesskaber kan få besøg på udearealer
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  • Borgere kan under visse betingelser få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  • Der er fortsat adgang til kritiske besøg under særlige omstændigheder

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og træffer beslutning om, hvordan besøgene rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19.

For yderligere oplysninger om besøg på de forskellige tilbud henvises der til tilbuddenes lokale ledelse.

Der henvises i øvrigt til nedenstående orienteringsskrivelse og bekendtgørelse:

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020 Bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020

 

Om bofællesskabet

Hvem bor her?

Sådan bor vi

Fællesskabet

Praktiske forhold

Hvis du vil bo her

 

Baggrundsinformation

Serviceniveau

Organisation og ledelse

Brugerråd

Lovgrundlag og tilsyn