Spring til indhold

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bregnerødvej 55-57
3460 Birkerød
tlf. 45 82 42 37

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der er 6 lejligheder i huset, som er i et plan, med tilknyttet have. Bofællesskabet er for yngre voksne med nedsat psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet er ikke et varigt tilbud. Det er tænkt som et afklaringstilbud, hvor det vurderes, hvilken boform der passer til den enkelte.

 

Corona: Besøg på botilbud

Besøgsrestriktioner

MIDLERTIDIGE BESØGSRESTRIKTIONER PÅ SOCIALE TILBUD

Den 15. september 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, der giver Rudersdal Kommune påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, herunder botilbud og bofællesskaber, hvor der er beboere som tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med COVID-19.

Besøgsrestriktionerne betyder:

  • Alle borgere på botilbud og bofællesskaber kan få besøg på udearealer
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  • Borgere kan under visse betingelser få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  • Der er fortsat adgang til kritiske besøg under særlige omstændigheder

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og træffer beslutning om, hvordan besøgene rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19.

For yderligere oplysninger om besøg på de forskellige tilbud henvises der til tilbuddenes lokale ledelse.

Der henvises i øvrigt til nedenstående orienteringsskrivelse og bekendtgørelse:

Orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020 Bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet 15. september 2020

 

Om bofællesskabet

Hvem bor her?

Sådan bor vi

Fællesskabet

Praktiske forhold

Hvis du vil bo her

 

Baggrundsinformation

Serviceniveau

Organisation og ledelse

Husmøde

Lovgrundlag og tilsyn