Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bregnerødvej 55-57
3460 Birkerød
tlf. 45 82 42 37

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der er 6 lejligheder i huset, som er i et plan, med tilknyttet have. Bofællesskabet er for yngre voksne med nedsat psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet er ikke et varigt tilbud. Det er tænkt som et afklaringstilbud, hvor det vurderes, hvilken boform der passer til den enkelte.

 

Corona: Besøg på botilbud

Den 13. maj 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, der indebærer en lempelse af det midlertidige besøgsforbud, der stadig er gældende på sociale tilbud. Lempelserne sker under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19

Besøgsrestriktionerne er fremadrettet følgende:

  • Borgerne kan modtage besøg på udearealerne.
  • Borgerne kan også modtage besøg i egen bolig af 1-2 faste besøgende. De fast besøgende udpeger borgeren selv.
  • Adgang til boligen foregår gennem havedør eller anden separat indgang. Hvor det ikke er muligt, skal det aftales med den daglige leder, hvordan borgeren kan modtage besøgende i egen bolig på en betryggende måde.
  • Gæster har ikke adgang til fællesarealer på tilbuddet.
  • Skulle der komme smitteudbrud i tilbuddet, indføres øjeblikkeligt besøgsforbud igen.

Læs mere om, hvordan vi håndterer coronasituationen på kommunens botilbud:

Corona - information

 

Om bofællesskabet

Hvem bor her?
Sådan bor vi
Fællesskabet
Praktiske forhold
Hvis du vil bo her

 

Baggrundsinformation

Serviceniveau
Organisation og ledelse
Husmøde
Lovgrundlag og tilsyn