Spring til indhold

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bregnerødvej 55-57
3460 Birkerød
tlf. 45 82 42 37

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der er 6 lejligheder i huset, som er i et plan, med tilknyttet have. Bofællesskabet er for yngre voksne med nedsat psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet er ikke et varigt tilbud. Det er tænkt som et afklaringstilbud, hvor det vurderes, hvilken boform der passer til den enkelte.

 

Corona: Besøg på botilbud

MIDLERTIDIGE BESØGSRESTRIKTIONER PÅ SOCIALE TILBUD

Der er på grund af smittesituationen med corona fortsat indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, botilbud og bofællesskaber.

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne og træffer beslutning om, hvordan besøgene rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Besøgsrestriktionerne betyder:

  • Alle borgere på botilbud og bofællesskaber kan få besøg af 3 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens pårørende eller bekendte.
  • Borgere kan få mulighed for at modtage besøg i et besøgslokale eller på indendørs arealer, som de selv råder over.
  • I tilfælde af smitteudbrud, er der stadig adgang for besøg i kritiske situationer for de fast udpegede besøgspersoner.

Der henvises i øvrigt til nedenstående orienteringsskrivelse og bekendtgørelse:

Orienteringsskrivelse - besøg og restriktioner 21. december 2020 Bekendtgørelse - besøgsrestriktioner botilbud 21. december 2020

 

Om bofællesskabet

Hvem bor her?

Sådan bor vi

Fællesskabet

Praktiske forhold

Hvis du vil bo her

 

Baggrundsinformation

Serviceniveau

Organisation og ledelse

Husmøde

Lovgrundlag og tilsyn