Spring til indhold

Børnehuset, Frederik Clausens Vænge

Frederik Clausens
Vænge 12‐14
2840 Holte
Tlf. 46113510

Daglig leder Bettina Hede Jensen
Tlf. 46113510
behj@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Frederik Clausens Vænge

- I Områdeinstitution Bøgebakken

Børnehuset på Frederik Clausens Vænge i Holte er en veletableret institution i et hus, bygget til formålet. Vi bor på en lukket vej lige op til den fredede Søllerød Naturpark, hvor vi har mange spændende naturoplevelser. Vi har børn fra flere områder, som skal sendes godt af sted til forskellige skoler, og vi samles om de stærke traditioner, vi har opbygget gennem årene.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud