Spring til indhold

Børnehuset Bistrup Have

Abildgårdsparken 8C
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 44 45

Daglig leder Pia Pedersen
Tlf. 46 11 44 45
pmpe@rudersdal.dk

Områdeinstitution Hestkøb
Områdeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22 / 72 68 46 22
ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Bistrup Have

- I Områdeinstitution Hestkøb

I Bistrup Have i Birkerød har vi et særligt fokus på natur, sprog og børnefællesskaber, og vi er optaget af, hvordan vi kan give børnene de bedste muligheder for udvikling og læring. Vi er et gammelt hus med stærke traditioner, og vi arbejder med kreative og sproglige temaer, der knytter sig hertil.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Hestkøb

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i Område Hestkøb

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud