Bemærkninger til forslag om ny skolestruktur

Børne- og Skoleudvalget har  sendt forslaget til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg. Derudover inviteres øvrige interesserede til at kommentere på de fremlagte forslag. Du har mulighed for at indsende konkrete begrundede ændringsforslag eller opmærksomhedspunkter til forslaget om ny skolestruktur i perioden 12. juni-16. september 2019.

Hvad sker der med dine svar og kommentarer? 

Udtalelserne fra skolebestyrelser og MED-udvalg vil fremgå af sagen, når den behandles i Børne- og skoleudvalget i oktober. Øvrige interesseredes konkrete begrundede ændringsforslag eller opmærksomhedspunkter vil fremgå i oversigtsform som et bilag til sagen.

Vedhæft fil
Filer skal være mindre end 20 MB.
Tilladte filtyper: pdf doc docx

Ved at trykke "Indsend" accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger.

Oplysningerne, vi beder dig indsende, er i kategorien almindelige personoplysninger. Rudersdal Kommune behandler disse oplysninger til at kvittere, vurdere og offentliggøre bemærkninger til Skolestrukturen.

Vi videregiver dine personoplysninger til databehandlere, til arkiver, til personer, der søger aktindsigt eller oplysninger om sagen via kommunens dataudstillingsløsninger, fx hjemmesider og NemIndsigt.

Oplysningerne bevares for eftertiden i overensstemmelse med KL’s slettefrister (KLE) dvs. at dine oplysninger bevares såvel i Rudersdal Kommune og i modtagende arkiver.

Læs mere om Rudersdal Kommunes behandling af dine data, om dine rettigheder og klagemuligheder på www.rudersdal.dk/databehandling.

Image CAPTCHA
Indsæt tegnene som vist ovenfor.