Spring til indhold

Ansøg om tilladelse til lån af grønt areal

Vigtigt før du ansøger

Vi giver sædvanligvis tilladelse til offentlige og private arrangementer, som har offentlighedens interesse og er tilgængelige for alle.

Vi giver derimod ikke tilladelse til private / lukkede arrangementer som for eksempel firmafest, bryllup el. lign.

HUSK: Vi skal have din ansøgning, korrekt udfyldt, senest 14 dage, før arrangementet finder sted.

Har du brug for at vide mere, før du ansøger, se nedenstående side:

Arrangement på kommunalt område

Hvis du har affald ifm. dit arrangement...

Bemærk: Hvis der er affald ifm. dit arrangement, er det dit eget ansvar at rydde op og fjerne affaldet. Det gælder både under og efter arrangementet.

Du skal beskrive og vedhæfte et kort, som mere præcist beskriver, hvilken del af det grønne område du ønsker at bruge.
Vi vil gerne vide, hvis I har brug for fx at opstille borde, lydudstyr, telte, en scene m.v., og hvornår dette skal ske. Tilsvarende er det nyttigt for os at vide, hvilke slags aktiviteter I planlægger. Bemærk: Som arrangør er du selv ansvarlig for at rydde op og fjerne affald - både under og efter dit / jeres arrangement.
Beskriv detaljer her, fx om type af telte osv. Vedhæft evt. bilag.
Beskriv detaljer her, fx hvem sætter toiletvogne op, hvilken type osv. Vedhæft bilag.
Beskriv detaljer her, fx hvem sætter skraldespande op, hvor placeres de osv. Vedhæft evt. bilag. Bemærk: Som arrangør er du selv ansvarlig for at rydde op og fjerne affald - både under og efter dit / jeres arrangement.
Vedhæft evt. foto/fil
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png pdf

Ved at trykke ”Indsend” giver du samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger til at vurdere din ansøgning om tilladelse til at låne et grønt areal.

Oplysningerne, du indsender, er i kategorien Personoplysninger. Vi videregiver ikke oplysningerne til andre.

Vi sletter personoplysningerne, når vi har behandlet sagen. Læs mere om behandling af dine data og om dine klagemuligheder på www.rudersdal.dk/databehandling