Spring til indhold

Vertikal jordvarme på Teglværkvej 14 kan etableres uden VVM

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres vertikal jordvarme på Teglværksvej 34 i Birkerød uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Afgørensen gælder matr. nr. 15f, Kajerød By, Birkerød. Klagefrist: Mandag den 28. maj 2018.

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til lovens  § 21, begrundes bl.a. med, at projektet er et lukket system, der ikke producerer affaldsprodukter, samt at der ikke forbruges naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

For yderligere oplysninger, kontakt Kresten Aarøe på 46 11 24 23, eller krea@rudersdal.dk.

Klagevejledning

Klagevejledning efter planloven