Vertikal jordvarme kan gennemføres uden VVM

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at Varup Termiske Boringer kan overbore og forlænge 2 eksisterende boringer til vertikal jordvarme på Skodsborg Strandvej 259, 2942 Skodsborg matr.nr. 1hm Agershvile, Vedbæk uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Boringerne forlænges fra 80 m til 150 m.

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens1 § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med at projektet er et lukket system der ikke producerer nogle affaldsprodukter, samt at der ikke forbruges nogle naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

Skodsborg Strandvej 259 - afgørelse om VVM pligt Skodsborg Strandvej 259 - screeningsskema til afgørelse om VVM-pligt

Klagevejledning

Klagevejledning