Ved Næsseskoven - tilladelse til udledning af grundvand i høring

Rudersdal Kommune har givet midlertidig tilladelse til at udlede oppumpet grundvand i byggegrube på Ved Næsseskoven 10-12 i Holte. Klagefrist: 12. oktober 2018

Det oppumpede grundvand udledes til et ikke-navngivet vandløb, som har udløb i Furesøen.

Rudersdal Kommune giver tilladelse til det ansøgte projekt. Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven1 § 28, stk. 1, da det oppumpede grundvand potentielt er okkerholdigt og derfor kan sidestilles med spildevand.

Se tilladelse (inkl. den fuldstændige klagevejledning)

Se ansøgning

Klagevejledning

Klagevejledning i henhold til Miljøbeskyttelsesloven