Vandbehandling Holte Vandværk og UV-behandling Sjælsø Vandværk

Tilladelse til ombygning og UV-behandling på Holte Vandværk samt tilladelse til forlængelse af UV-behandlingen på Sjælsø Vandværk. Klagefrist 8. december 2017.

Rudersdal Kommune har den 10. november 2017 meddelt tilladelse til ændring af vandbehandlingen på Holte Vandværk samt givet tilladelse til forlængelse af UV-behandlingen på Sjælsø Vandværk. Klagefrist: 8. december 2017.

Tilladelse til ombygning af procesanlæg og procestilladelse, Holte Vandværk

Tilladelse til ombygning af procesanlæg og procestilladelse på Holte Vandværk

Novafos Holte Vandværk - ansøgning om procestilladelse

Holte Vandværk - indkøring prøveplan

Tilladelse til UV-anlæg og genbrug af skyllevand, Holte Vandværk

Holte Vandværk tilladelse til UV-behandling

Novafos Holte Vandværk - Ansøgning om tilladelse til UV

Forlængelse af tilladelse til UV-anlæg, Sjælsø Vandværk

Sjælsø Vandværk tilladelse til UV behandling

Ansøgning om forlængelse af tilladelse til UV 2017

Baggrund

Baggrund for tilladelserne

Klagevejledning

Klagevejledning og klagefrist