Ubebygget areal, del af litra 7000k Sandbjerg By, Birkerød - landzonetilladelse

Ubebygget areal, del af litra 7000k Sandbjerg By, Birkerød – Etablering af skur med tagudhæng til mindre hestehold.

Med henvisning til Byplanudvalgets vedtagelse 9. marts 2016 og gennemført naboorientering meddeles hermed landzonetilladelse til etablering af et mindre skur på 68 m2 med tagudhæng på 1,2 meter over indgang, på del af litra 7000k Sandbjerg By, Birkerød.

Skuret skal anvendes til opbevaring af foder, redskaber og ly for 2-3 ponyer i vinterhalvåret. I sommerperioden vil ponyerne være på græs på andre ejendomme i området.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1 på en række betingelser.

Landzonetilladelsen blev ikke udnyttet, hvorfor ny landzonetilladelse hermed offentliggøres med klagefrist på 4 uger gældende fra 29. juli 2020.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1