Trørødvej 37 - Landzonetilladelse

Trørødvej 37, matr. nr. 1a Trørød Skov, Vedbæk – landzonetilladelse til udstykning af bolig i skov

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 16. august 2017 er der meddelt landzonetilladelse til udstykning af ny matrikel fra en større matrikel, der indgår i skovstykket Trørød Skov. Matriklen vil få et areal på 2.097 m2 og være bebygget med det oprindelige skovløberhus, Trørødhus, og to sekundære bygninger.

Landzonetilladelsen er på en række vilkår meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 13. september 2017.

Vilkårene omfatter bestemmelser for ejendommens bebyggelse og ubebyggede arealer.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1