Spring til indhold

Trørød Erhvervsområde - indkaldelse af ideer og forslag

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. april 2022 at indkalde ideer og forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 for Trørød Erhvervsområde.

BEMÆRK: HØRINGSFRIST ER UDLØBET

Rudersdal Kommune forbereder udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for et område i Trørød Erhvervsområde, der skal give mulighed for, at der kan placeres publikumsorienteret serviceerhverv, der for eksempel består af fitnesscentre, rejsebureau eller showrooms. 

Idéer og forslag til den fremtidige anvendelse skal være modtaget senest den 31.05.2022 og skal sendes til byplan@rudersdal.dk 

Se mere via følgende link:

‌Trørød Erhvervsområde - forhøring om Tillæg til Kommuneplan 2021‌