Spring til indhold

Lokalplan 63.1 tillæg til Lokalplan 63 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2019 vedtaget Tillæg 63.1 til Lokalplan 63 for villaområde i Øverød øst for Pile Alle.

Forslag til Tillæg 63.1 til Lokalplan 63 har været fremlagt i høring fra den 3. september 2019 til og med den 29. oktober 2019.

Den vedtagne lokalplan kan ses på kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk eller via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9665211_1576587896179.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende dette link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#b0a1acf2-0fb7-4a87-81e5-10b188d5e7fc&punktid=91a38d39-6817-47d9-bd3d-fd5dae389999

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen dækker et område ved Havarthivej og følgende ejendomme matr. nr. 6fa, 6fb, 6ez, 6eæ, 6eø, og del af 6a alle Øverød By, Søllerød.

Det er lokalplanen formål at fastlægge etageantal og bygningshøjder i overensstemmelse med Lokalplan 63 og under hensyntagen til overgangen til Søllerød Naturpark.

 

Endelig vedtagelse

Tillæg 63.1 til Lokalplan 63 er vedtaget uden ændringer.

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven