Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg

GeoDrilling ApS kan etablere op til 6 boringer til vertikal jordvarme på Ved Næsseskoven 10, Holte.

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at GeoDrilling ApS kan etablere op til 6 boringer til vertikal jordvarme på Ved Næsseskoven 10, 2840 Holte, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Boringerne er op til 210 meter dybe. 

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en (VVM) screening. Vurderingen er, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Ved Næsseskoven 10, Tilladelse til vertikalt jordvarmeanlæg Ved Næsseskoven 10, Afgørelse om VVM-pligt