Tilladelse til UV-behandling på Birkerød Vandværk

UV-behandling på Birkerød Vandværk kan fortsætte. Klagefrist: Onsdag den 24. januar 2018.

Rudersdal Kommune har den 20. december 2017 meddelt tilladelse til forlængelse af UV-behandlingen på Birkerød Vandværk. Tilladelsen gælder for 10 år. Klagefrist den 24. januar 2018.

Birkerød Vandværk har ansøgt om forlængelse af tilladelsen til at UV-behandle drikkevandet.

UV-behandling er gængs teknologi på mange danske vandværker, og vinder frem, da den uden at påvirke vandets kvalitet i øvrigt, giver sikkerhed for, at der ikke er bakterievækst i drikkevandet, når det forlader vandværket.

Det eksisterende UV-anlæg på Birkerød Vandværk har fungeret uproblematisk i flere år.

Birkerød Vandværk forsyner alene borgere i Rudersdal Kommune.

Klagevejledning

Klagevejledning i henhold til vandforsyningsloven