Tilladelse til udledning og nedsivning af vand fra Vedbæk Park

Tilladelsen gælder vej-, tag- og overfladevand fra bebyggelse i det nye boligområde Vedbæk Park.

Frist for klage: 29. november 2018 kl. 23:59.

Adresse: Haralds Vænge 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

2950 Vedbæk
Matr.nr.: 1 hx, Vedbæk By, Vedbæk

Afgørelse

Tilladelse til nedsivning og udledning fra Almene boliger i Vedbæk Park

Afgørelsens bilag (bilagsoversigt fremgår sidst i afgørelsen)

Lovgrundlag, høring og klagevilkår

Afgørelse og lovgrundlag
Høring
Klagevejledning