Spring til indhold

Tilladelse til træfældning ved Nyvangsstien

Ifm. renovering af stien skal der ske træfældning, og et rækværk skal udskiftes

Vandløbsmyndigheden har meddelt tilladelse til træfældning og udskiftning af rækværk langs et stykke af Maglemoserenden ved Nyvangsstien.

Vej og Park skal renovere Nyvangsstien og i den forbindelse udskifte rækværket langs Maglemoserenden.

Af hensyn til det nye anlæg vil det være nødvendigt at fælde et antal træer på vandløbsbredden, heraf flere risikotræer.

Begge dele forudsætter tilladelse i henhold til vandløbsregulativet. Vandløbsmyndigheden har d. 9. september meddelt tilladelse til arbejdet.

Tilladelse til træfældning og udskiftning af rækværk

Bilag 1_Renovering af Nyvangstien - Oversigtskort

Bilag 2_Nyvangsstien_Etape 1_skitseforslag

Bilag 3_Fotos af Nyvangstien

Bilag 4_Beskrivelse af løsning for kantsikring

Bilag 5_Oversigtkort over træer på vandløbsbred

Bilag 6_Gennemgang af træer

Bilag 7_Ansøgning, vandløbsprojekt